Cần thơ: Phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Ninh Kiều năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

vừa qua, Phó chủ tịch UBND thành phố dương Tấn Hiển ký quyết định số 2813/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Ninh Kiều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đồ ăn quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Ninh Kiều dựa trên các cở sở háp lý của các bộ luật, nghị định của Chính Phủ, thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng đang cso hiệu lực:…. Trong đồ án này để cập đến quy hoạch sử dụng đất, các nguyên tắc chung, phân bổ quỹ đất, tổ chúc khong gian kiến trúc, cảnh quan và thiết kế đô thị, quy hoạch hệ thông hạ tầng kỹ thuật…

Trong đó, về phân bổ quỹ đấtm toàn quận Ninh Kiều được chia thành 4 khu quy hoạch (ký hiệu: NK-01, NK-02. NK-03, NK-04), các quy hoạch bao gồm các đơn vị ở, nhóm nhà ở độc lập và các khu chức năng. các khu quy hoạch được phân chia bởi mạng lưới đường giao thông cấp khu vực để kiểm soát phát triển, cụ thể như sau:

Khu NK-01: diện tích khoảng 668,49ha: dân số đếnn năm 2030 là 30.000 người, đến năm 2050 là 38.000 người; chức năng là khu vực phát triển đô thị, dịch vụ du lịch sinh thái gắn với cảnh quan sông nước, các nhóm nhà ở, Trung tâm văn hóa- thể dục thể thao thành phố…

Khu NK-02: diện tích khoảng 368,47ha; dân số đến năm 2030 là 55.000 người, đến năm 2050 là 60.000 người; chức năng là trung tâm đô thị hiện hữu truyền thống phát triển lây đời, gắn với đặc trưng văn hóa, lịch sử, Trung tâm chính trị-hành chính.

Khu NK-03: diện tích khoảng 1.417,62ha; dân số đến năm 2030 là 190.000 người, đến năm 2050 là 200.000 người; chức năng là khu đô thị tủng tâm hiện hữu tập trung các hoạt động dịch vụ, thương mại, trung tâm gíao dục, đào tạo, y tế cấp quận, thành phố và cấp vùng

Khu NK-04: diện tích khoảng 458,15ha; dân số đến năm 2030 là 35.000 người, đến năm 2050 là 40.000 người; chức năng là khu đô thị phát triển mới của quận, tạo gắn kết giữa khu đô thị trung tâm của quận với các khu vực lân cận.

                                                                      Nguồn: Báo Cần Thơ

Chuyên trang phân phối các dự án bất động sản, nhà phố, đất nền tại khu vực Cần Thơ và các tỉnh thành lân cận. Nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn mua, bán, thẩm định bất động sản.

0901 085 386